BDAR
Privatumo politika

Siūlomos temos

Komunikacija

 1. Kaip šiandien turėtume komunikuoti? Šiuolaikinė komunikacija ir etika
  (Komunikacinių gebėjimų ugdymas, etikos normos komunikuojant/bendraujant, kurių verta laikytis)
 2. Komunikacinės reikšmės gimsta derybose. Kas vyksta ir kaip susikalbėti?
  (Apie komunikaciją derybose)
 3. Tarpkultūrinė komunikacija ir etika.
  (Apie tarpkultūrinės komunikacijos ypatumus. Ar kitos kultūros žmonės yra problema?)
 4. Projektų rengimas ir valdymas

 

Viešasis administravimas

 1. Valstybės tarnautojų etika
  (Etikos problemos, etikos teisinis reglamentavimas ir institucinė sistema, etikos infrastruktūra organizacijoje)
 2. Viešojo administravimo sistema
  (Viešojo administravimo samprata, teisinė ir institucinė sistema, teisiniai administracinės veiklos principai ir jų kaita)
 3. Viešojo administravimo subjektų kontrolė
  (Viešojo administravimo kontrolės principai, kontrolę įgyvendinančios institucijos ir jų funkcijos, viešųjų institucijų veiklos vertinimo problemos, veiklos vertinimo kriterijai)
 4. Organizacijų valdymo ir viešųjų paslaugų teikimo naujovės modernizuojant viešąjį administravimą
  (Gerojo valdymo ir valdysenos principų (pagal EBPO rekomendacijas) taikymas organizacijų valdyme bei viešųjų paslaugų teikime)
 5. Strateginis planavimas viešojo sektoriaus organizacijoje
  (Strateginio planavimo teisinis reglamentavimas, strateginio planavimo sandara ir sprendiniai)
 6. Savivaldybių tarybų ir administracijų (ir kitų viešojo sektoriaus organizacijų) veiklos informacinė sklaida
  (Atvirų duomenų bei informacijos viešinimo samprata ir teisinis reglamentavimas ES ir Lietuvoje, informacijos viešinimo problemos, socialinių medijų (iš)naudojimas viešinimui)
 7. Gyventojų (piliečių) įtrauktis: problemos ir jų sprendimo būdai

 

Administracinės kalbos aktualijos

 1. Elektroninių kalbos duomenų bazių naudojimo galimybės rengiant dalykinius tekstus.
 2. Aktualesni įforminimo ir kalbos vartojimo atvejai dokumentuose, Dokumentų rengimo taisyklių naujovės.
 3. Formalieji kompiuteriu renkamo teksto reikalavimai.