BDAR
Privatumo politika
  • Klaipėdos universitetas
  • 2022 m. Lapkričio 15 d.

Sėkmingos STEAM ugdymo patirtys - tarptautinėje konferencijoje

Lapkričio 10 dieną Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto (KU SHMF) Tęstinių studijų centras, Jūros tyrimų institutas ir Klaipėdos „Litorinos“ mokykla pakvietė beveik tris šimtus Klaipėdos ir kitų Lietuvos miestų bei rajonų švietimo įstaigų mokytojų į tarptautinę konferenciją, kurioje buvo siekiama pasidalinti mokslinėmis, metodinėmis įžvalgomis bei praktikomis organizuojant ir plėtojant STEAM ugdymą švietimo įstaigose.

Konferencijoje buvo pristatyti 26 žodiniai ir stendiniai pranešimai, su STEAM ugdymo priemonių naujienomis supažindino UAB „Biznio mašinų kompanijos“, UAB „Lantel“ ir UAB „Officeday“ atstovai.

KU SHMF dekanas prof. dr. Rimantas Balsys, atidaręs konferenciją, teigė, jog jaunosios kartos ugdymo ateitis turi būti siejama su naujovėmis, inovacijomis ugdyme. Švietimo, mokslo ir sporto viceministras dr. Ramūnas Skaudžius pateiktoje STEAM ugdymo Lietuvoje apžvalgoje akcentavo, kad šiuo metu stebimas nepakankamas mokinių pasiekimų lygis STEAM srityje, vis dar mažas susidomėjimas šių disciplinų studijomis ir karjera. Todėl šiuo metu visas dėmesys turėtų būtų skiriamas STEAM centrams, infrastruktūros atnaujinimui ir plėtrai, STEAM ugdymo ekosistemos kūrimui.

KU SHMF Pedagogikos katedros docentė dr. Gražina Šmitienė ir prof. dr. Rūta Girdzijauskienė galimybių ir iššūkių sankirtas STEAM koncepcijoje pristatė akentuodamos  keturis klausimus: „Kas yra STEAM? Kodėl STEAM? Kokie STEAM iššūkiai? O kas toliau?“. Pranešėjos praktiniais pavyzdžiais parodė, kad STEAM pamokos ir projektai, nors ir užima daug laiko, tačiau toks ugdymas veda į bendradarbiavimą, mokomųjų dalykų sinergiją, mokinių motyvavimą, jų kūrybiškumo ir entuziazmo augimą. KU projekto STEAM (Jūrinio STEAM APC infrastruktūros sukūrimas) vadovė dr. Viktorija Vaitkevičienė atskleidė Klaipėdos universitete kuriamo Jūrinio STEAM centro perspektyvas, pasidalino įžvalgomis iš „World Economic Forum“ ataskaitos apie ateities darbo rinkai reikalingas kompetencijas. Pranešėja išsakė viltį, kad Klaipėdoje atsidarysiantis Jūrinis STEAM centras ne tik spręs Baltijos jūros problemas, bet ir skatins jaunimą rinktis gamtos mokslų, informacinių technologijų ir technologijų specialybių studijas.

Ypač įdomūs pranešimai buvo Klaipėdos miesto ir trijų užsienio šalių švietimo įstaigų pedagogų, kuriuose jie dalijosi savo vertinga praktine STEAM ugdymo patirtimi. Klaipėdos „Baltijos“ gimnazijos geografijos mokytoja Jurgita Jonaitienė pateikė savo patirtį ugdant mokinių pažinimo kompetencijas geografijos pamokose, pasidalino gimnazijos pasiekimais įgyvendinant inžinerinį ugdymą, o taip pat pristatė NVŠ programą „Ateities inovatoriai“. Klaipėdos Sendvario progimnazijos istorijos mokytoja Daiva Tamkuvienė ir pradinio ugdymo mokytoja Aušra Januškienė pristatė tarptautinį projektą „STEM mokyklos ženklas“, suteikiantį galimybę projekto komandos sukurtu įsivertinimo įrankiu pasitikrinti savo mokyklos STEM veiklą pagal tokią mokyklą apibūdinančius kriterijus ir pretenduoti į vieną iš trijų ženklų, papasakojo apie progimnazijos STEAM veiklas tarptautiniu lygmeniu.

Danijos virtualios lituanistinės mokyklėlės „Pasaka“ lietuvių kalbos mokytoja Gerda Vinogradienė atskleidė neribotas kompiuterinio žaidimo „Minecraft“ galimybes mokant vaikus lietuvių kalbos. Estijos Ammuste specialiosios mokyklos technologijų mokytojas Jaan Roth parodė, kaip iš optinių kabelių pasigaminti pano fleitą (gimininga mūsų lietuviškiems skudučiams). Dalyviams ekrane pademonstruotas muzikinio instrumento gamybos procesas atskleidė ne tik mokytojo išradingumą ir kūrybiškumą, bet ir parodė unikalią matematikos, muzikos meno ir gamtosaugos mokslų sinergiją. Rumunijos Bukarešto regos sutrikimų turinčių vaikų specialiosios gimnazijos direktorės Cosminos Cazan ir specialiosios pedagogės Cristinos Tiganea parengtas pristatymas, atskleidė, kaip į STEAM ugdymą galima sėkmingai įtraukti regos negalią turinčius mokinius. Vaizdo reportaže konferencijos dalyviai galėjo stebėti, kaip regos negalią turintys mokiniai atlieka įspūdingus eksperimentus prarastą regos pojūtį kompensuodami likusiais keturiais.

Klaipėdos „Litorinos“ mokyklos patyriminio ugdymo modelio P.A.T.S. ir STEAM klubo narės – biologijos mokytoja Jūratė Kačinskienė ir fizikos mokytoja Vida Černiauskienė – papasakojo „Drugelio istoriją“, kurią kūrė visa mokyklos bendruomenė, įgyvendinusi patyriminio ugdymo programą, leidusią ne tik sužinoti, kas yra drugelis, bet ir pamatyti jo gimimą gyvai. Kadangi šių gražių vabzdžių gyvenimo trukmė neilga, mokiniai žinias apie juos gilino kurdami hologramas, 3D aplikacijas, vitražus, mozaikas ir kt. „Litorinos“ mokyklos pradinio ugdymo mokytojos Erikos Žąsinienės pranešimas atskleidė, kaip STEAM metodikos padeda įgyvendinti socialinį ir emocinį ugdymą. Praktiniais pavyzdžiais mokytoja įrodė, kad STEAM metodai ypač tinka elgesio ir emocijų problemų turintiems vaikams.

Konferenciją užbaigė Klaipėdos moksleivių saviraiškos centro neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja Sandra Bradauskienė, pristačiusi centro STEAM laboratorijos galimybes neformaliajame švietime. Nuo žaismingų veiklų prie kodavimo ir robotikos vedanti vaikus specialistė pasidžiaugė, kad jų niekas nespraudžia į pamokos laiko rėmus, niekas neskaičiuoja, kiek gamtos mokslų, matematikos ar inžinerijos eksperimentų atlikta, todėl STEAM laboratorijoje gimsta patys netikėčiausi atradimai, suteikiantys daug džiaugsmo pabandžius ir patyrus.

Konferencija baigėsi su viltimi ir pažadu klausytojams, kad tai – tik pradžia, kad STEAM tematika renginių (konferencijų, seminarų ir kt.) ateityje bus tikrai dar ne vienas.

Naujienos

Susijusios naujienos

Visos naujienos