BDAR
Privatumo politika

Kontaktai

Klaipėdos universiteto
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų centras

Viešoji įstaiga

Vilhelmo Berbomo g. 10, LT – 92221 Klaipėda
(KU miestelis, 7 korpusas)

Centro vadovė
dr. Ilona Zubrickienė

+370 46 398570
ilona.zubrickiene@ku.lt
117 kab.

Andragogikos ir pedagogikos studijos
Neformalaus ugdymo pripažinimas
Vita Vasiliauskienė

+370 46 398582
vita.vasiliauskiene@ku.lt
118 kab.

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Vilija Trumpickienė

+370 46 398586
vilija.trumpickiene@ku.lt
110 kab.

Medicinos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Kristina Lekutienė

+370 46 398571
kristina.lekutiene@ku.lt
118 kab.

Kursai aukštųjų mokyklų dėstytojams,
sporto specialistams,
valstybės tarnautojams ir kt.
dr. Dalia Jakulytė

+370 46 398580
dalia.jakulyte@ku.lt
112 kab.

Centro vidaus dokumentų valdymas ir apskaita

Danguolė Andrijauskienė

+370 46 398585
danguole.andrijaukiene@ku.lt
114 kab.

Nuotolinis mokymas
Tęstinių studijų centro 
virtuali mokymosi aplinka
Administratorė
dr. Dalia Jakulytė

+370 46 398580
dalia.jakulyte@ku.lt
112 kab.

Metodinis kabinetas
Valentina Laurėnienė

+370 46 398975
valentina.laureniene@ku.lt
243 kab.

 

 

Dėstytojai