BDAR
Privatumo politika

Kontaktai

Klaipėdos universiteto
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto
Tęstinių studijų centras

Viešoji įstaiga

Salomėjos Nėries g. 5, 92227 Klaipėda
tsc.shmf@ku.lt

Centro vadovė
dr. Ilona Zubrickienė

+370 46 398570
ilona.zubrickiene@ku.lt
 

Pedagogikos studijos
Neformalaus ugdymo pripažinimas
Vita Vasiliauskienė

+370 46 398582
vita.vasiliauskiene@ku.lt
 

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas
Vilija Trumpickienė

+370 46 398586
vilija.trumpickiene@ku.lt

Danguolė Andrijauskienė

+370 46 398585
danguole.andrijauskiene@ku.lt

Medicinos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
Vaida Kriščiokaitienė

+370 46 398571
vaida.krisciokaitiene@ku.lt

Kursai aukštųjų mokyklų dėstytojams,
sporto specialistams,
valstybės tarnautojams ir kt.
dr. Dalia Jakulytė

+370 46 398580
dalia.jakulyte@ku.lt
 

Nuotolinis mokymas
Tęstinių studijų centro 
virtuali mokymosi aplinka
Administratorė
dr. Dalia Jakulytė

+370 46 398580
dalia.jakulyte@ku.lt

     

 

Dėstytojai