BDAR
Privatumo politika

Kitos specialybės

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimas ir pripažinimas – galimybė įgyti universitetinį išsilavinimą!

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tikslas – įvertinti suaugusiųjų kompetencijas, įgytas neformaliuoju bei savišvietos būdu ir jas formalizuoti (pripažinti) studijų dalykų kreditais, užtikrinant galimybę tęsti universitetines studijas pasirinktoje bakalauro studijų programoje.


Atsakingas asmuo
Vita Vasiliauskienė
+370 46 398582
vita.vasiliauskiene@ku.lt

Studijų kryptys

Neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūra vykdoma šiose pagrindinių (bakalauro) studijų kryptyse:

 • anglų filologijos
 • informatikos
 • kineziterapijos
 • laisvalaikio sporto
 • radiologijos
 • rekreacijos ir turizmo
 • slaugos
 • socialinės pedagogikos
 • socialinio darbo
 • vadybos
 • vaikystės pedagogikos
 • viešojo administravimo
 • visuomenės sveikatos

Reikalavimai pretendentams

Vertinimo ir pripažinimo procedūroje gali dalyvauti:

 • asmenys ne jaunesni nei 23 metai ir turintys ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį srityje, kurioje siekiama kreditų pripažinimo (nepriklausomai nuo to ar šiuo metu yra užimti ar neužimti darbo rinkoje);
 • turintys ne mažesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 • galintys pagrįsti kompetencijų, įgytų skirtingose aplinkose (darbovietėje, kursuose, stažuotėse, laisvalaikiu, savanoriškoje veikloje ir kt.) įrodymus. Įgytų kompetencijų įrodymais gali būti įvairūs dokumentai (pvz., darbdavio rekomendacija, komisijos atestacija, veiklos vertinimo posėdžių protokolai, sertifikatai, publikacijos, pranešimai, seminarų pažymėjimai ir kt.).

Įmoka

Įmokos už dalyvavimą vertinimo ir pripažinimo procedūroje:

 • Įmoka už prašymo dalyvauti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą – 38 Eur.
 • Įmoka už vieną vertinamą studijų kreditą – 12 Eur.

Įmoką už prašymą dalyvauti galima sumokėti į nurodytą sąskaitą:

gavėjas – Klaipėdos universitetas, gavėjo bankas – AB bankas „Swedbank“,
gavėjo sąskaita –LT25 7300 0100 02330225,
banko kodas – 73000,
mokesčio pavadinimas – įmoka už prašymo dalyvauti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje nagrinėjimą TSC, mokėtojas – stojančiojo vardas, pavardė, mokėtojo kodas – stojančiojo asmens kodas.

Dokumentai

Prašymai (el.forma) dalyvauti vertinimo ir pripažinimo procedūroje priimami nuolatos Tęstinių studijų centre (Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas, Salomėjos Nėries g. 5, 318 kab).

Asmenys, siekiantys dalyvauti neformaliuoju ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūroje, patys surenka visą informaciją iš atitinkamų mokslo baigimo dokumentų (diplomo, jo priedėlio ar priedo), pažymų apie darbo stažą, mokymo(si) pasiekimų, įgytų skirtingose aplinkose (pvz., darbovietėje, kursuose, stažuotėse, laisvalaikiu ir kt.) įrodymų ir pateikia jų originalus.  Nepateikus nurodytų dokumentų ir informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Procedūra

 • Kandidatų registracija
 • Dokumentų pateikimas
 • Konsultacijos, kaip pasirengti vertinimui
 • Mokymosi pasiekimų aplanko rengimas
 • Ekspertinis vertinimas
 • Akademinių kreditų suteikimas (sėkmės atveju)
 • Kandidatui priimtinos tolimesnių studijų formos pasiūlymas.

Įvertinus ir pripažinus suaugusiojo įgytas kompetencijas, gali būti įskaityta iki 50 proc. atitinkamos studijų programos apimties studijų kreditais. Iš karto įskaitomas visas studijų dalykas, o ne jo dalis ir išduodama akademinė pažyma, kuri gali tapti (pretendento pageidavimu) atitinkamų bakalauro studijų pagrindu. Kandidatui bus pasiūlytas individualus studijų planas.

Registracijos forma

Registracijos formą rasite pasapaudę čia