BDAR
Privatumo politika
Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros mokymų programos | Parengtos programos

Delfinų terapija

Kas tai

Delfinų terapija, tai bendravimo su delfinais užsiėmimai, skirti žmonėms su fizine, protine negalia, sergantiems neurologinėmis ligomis, patyrusiems psichoemocines traumas. Ši programa padeda žmonėms geriau jaustis, gerina pažinimo ir socializacijos įgūdžius. Delfinų terapijos modelis- geriausiai veikiantis nervų sistemos ligų ir psichikos bei elgesio sutrikimų ligų vaikus ir suaugusius bei numato sąlygas, kurios atliepia delfinų gerovę, kurie asistuoja terapiniame procese

Apie programą

Mokymų metu programos dalyviai įgys žinių apie Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą, funkcijas, susipažins su PASP reglamentuojančiais teisės aktais ir higienos normomis, reglamentuojančiomis PASP įstaigų veiklą, išanalizuos žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus, siekiant išmanyti delfinų terapijos poveikį žmogaus organizmui, išsiaiškins pagrindinius delfinų terapijai keliamus principus bei reikalavimus.

Tai pat dalyviai išmoks surinkti anamnezę ir įvertinti delfinų terapijos indikacijas, kontraindikacijas, paaiškinant delfinų terapijos poveikį, gebės įvertinti paciento būklę, amžių, ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį ir jo eigą, parinkti saugius ir efektyvius delfinų terapijos metodus bei sudaryti sveikatinimo veiksmų planą. Parengtas delfinų terapijos specialistas po mokymų gebės savarankiškai atlikti delfinų terapijos procedūrą, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę ir saugumą vartotojams.

Programa skirta siekiantiems įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP delfinų terapijos veiklą

Programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2022-04-08 Nr. V-740)

 

Kas gali mokytis

Asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba mitybos, arba farmacijos, arba biologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba sociologijos, arba antropologijos, arba pedagogikos, arba edukologijos, arba andragogikos studijų krypties studijas

Programos specialybės modulių dalykai

  • Judesio anatomija ir kineziologija
  • Juodosios jūros afalinų (delfinų) gerovė: anatomija, fiziologija, veterinarinė klinika, psichosocialiniai aspektai
  • Psichosocialiniai delfinų terapijos aspektai: darbas su tėvais, negalios etika, pacientas su F ir G (TLK-10) grupės sutrikimais
  • Holistinis požiūris į žmogaus neurosensomotoriką delfinų terapijos metu
  • Saugos ir higienos reikalavimai darbo vietoje
  • Delfinų paruošimas ir vertinimas
  • Delfinų terapijos istorija, principai, terminologija
  • Delfinų terapijos veiklos metodai vandenyje
  • Delfinų terapijoje naudojamas inventorius, keltuvai, rampos ir specialisto ergonomika darbo vietoje
  • Praktika prižiūrint specialistams