BDAR
Privatumo politika
Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros mokymų programos | Parengtos programos

Fitoterapija

Kas tai

Vaistiniai augalai – tai pirmieji vaistai žmonijos istorijoje. Kad vienas ar kitas augalas taptų augaliniu vaistu, vyksta ilgas tyrimų procesas – juk vaistas turi būti ne tik veiksmingas, bet ir saugus. Fitoterapija – ligų sukeltų negalavimų palengvinimas vartojant iš augalų dalių paruoštus preparatus. Svarbiausia žinoti, kad ligą palengvinti, ar nesusirgti padeda augalo veikliųjų medžiagų visuma, tad, kaip ir kokiais kiekiais gerti vaistingųjų augalų preparatus – ne saviveiklos, o fitoterapeuto kompetencija

Apie programą

Mokymų dalyviai, baigę šią mokymo programą, įgys žinių apie Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą, funkcijas, susipažins su PASP reglamentuojančiais teisės aktais ir higienos normomis, reglamentuojančiomis PASP įstaigų veiklą, išanalizuos žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus. Mokymų dalyviai susipažins su vaistinių augalų farmacinių savybių naudojimu sveikatos stiprinimo, ligų profilaktikos, sveikatinimo tikslais, išmoks atlikti vaistinių augalų poveikio pacientų biopsichosocialinių funkcijų atstatymui bei ligų prevencijai tyrimus bei integruoti mokslu grįstus fitoterapijos tyrimus ir praktiką į sveikatos sutrikimų prevenciją, paciento sveikatinimą, ligų sukeltų negalavimų palengvinimą, gebės konsultuoti pacientus ligų profilaktikos bei sveikatinimo klausimais bei savarankiškai parinkti, paruošti fitoterapinius preparatus paciento biopsichosocialinių funkcijų sutrikimų prevencijai ir ligų sukeltų negalavimų palengvinimui.

Programa skirta siekiantiems įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP fitoterapijos veiklą

Programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2022-04-08 Nr. V-740)

 

Kas gali mokytis

Asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba farmacijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba slaugos ir akušerijos*, arba mitybos, arba biologijos, arba psichologijos*, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos studijų krypties studijas

*papildyta pagal LR Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymą 2023 m. gegužės 23 d. Nr. XIV-1983

Programos specialybės modulių dalykai

  • Augalų anatomija, morfologija ir fiziologija
  • Saugos ir higienos reikalavimai darbo vietoje
  • Vaistiniai augalai ir jų poveikis
  • Augalų farmacinių savybių naudojimas sveikatos sutrikimų prevencijai ir ligų sukeltų negalavimų palengvinimui
  • Praktika prižiūrint specialistams