BDAR
Privatumo politika
Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros mokymų programos | Parengtos programos

Hipoterapija

Kas tai

Žirgų asistuojama terapija – tai yra holistinis individualus reabilitacijos metodas, kurį atlieka terapeutas ir žirgas kaip komanda. Atsižvelgiant į pagrindinį terapeuto profesinį išsilavinimą, terapiniai tikslai gali būti sutelkti į motorinius, kalbos, ugdymosi ar emocinius poreikius.

Esminis žirgų asistuojamos terapijos elementas yra arklio judesys. Arklio judėjimas paveikia raitelio sensorinę, motorinę ir nervų sistemas

Apie programą

Mokymų metu programos dalyviai įgys žinių apie Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros sistemos struktūrą, funkcijas, susipažins su PASP reglamentuojančiais teisės aktais ir higienos normomis, reglamentuojančiomis PASP įstaigų veiklą, išanalizuos žmogaus anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus, siekiant išmanyti hipoterapijos poveikį žmogaus organizmui, išsiaiškins pagrindinius hipoterapijai keliamus principus bei reikalavimus.

Tai pat dalyviai išmoks surinkti anamnezę ir įvertinti hipoterapijos indikacijas, kontraindikacijas, paaiškinant hipoterapijos poveikį, gebės įvertinti paciento būklę, amžių, ligos ar sveikatos sutrikimo pobūdį ir jo eigą, parinkti saugius ir efektyvius hipoterapijos metodus bei sudaryti sveikatinimo veiksmų planą. Parengtas hipoterapijos specialistas po mokymų gebės savarankiškai atlikti hipoterapijos procedūrą, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę ir saugumą vartotojams.

Programa skirta siekiantiems įgyti teisę vykdyti licencijuojamą PASP hipoterapijos veiklą

Programa patvirtinta LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymu (2022-04-18 Nr. V-740)

 

Kas gali mokytis

Asmenys, įgiję aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus medicinos arba reabilitacijos, arba odontologijos, arba burnos priežiūros, arba visuomenės sveikatos, arba mitybos, arba farmacijos, arba biologijos, arba genetikos, arba mikrobiologijos, arba molekulinės biologijos, arba biofizikos, arba biochemijos, arba veterinarijos, arba socialinio darbo, arba psichologijos, arba sociologijos, arba antropologijos, arba pedagogikos, arba edukologijos, arba andragogikos studijų krypties studijas

Programos specialybės modulių dalykai

  • Judesio anatomija ir kineziologija
  • Žirgo gerovė: anatomija, fiziologija, veterinarinė klinika, psichosocialiniai aspektai
  • Psichosocialiniai hipoterapijos aspektai: darbas su tėvais, negalios etika, pacientas su F ir G (pagal TLK-10) grupės sutrikimais
  • Holistinis požiūris į žmogaus neurosensomotoriką hipoterapijos metu
  • Saugos ir higienos reikalavimai darbo vietoje
  • Žirgų paruošimas ir vertinimas
  • Hipoterapijos istorija, principai, terminologija
  • Hipoterapijos metodai individualioje ir komandinėje veikloje
  • Hipoterapijoje naudojamas inventorius, keltuvai, rampos ir specialisto ergonomika darbo vietoje
  • Praktika prižiūrint specialistams