BDAR
Privatumo politika

Stažuotės

Klaipėdos universitetas organizuoja asmens sveikatos priežiūros specialistų papildomąjį profesinės kvalifikacijos tobulinimą – stažuotes.

Stažuotės skirtos kineziterapeutams ir radiologijos technologams, individualiai tobulinantiems profesinę kvalifikaciją, kuria siekiama atnaujinti ir pagilinti įgytos kvalifikacijos praktinius įgūdžius, bei žinias ir siekiantiems gauti licenciją.

Stažuočių apimtis ir kaina

18 val. – 220 eurų
36 val. – 400 eurų
60 val. – 660 eurų
72 val. – 800 eurų

Kineziterapeutų stažuočių vieta/ praktinė bazė – VšĮ Klaipėdos universitetas / MB Ortoreab

Radiologijos technologų stažuočių vieta/ praktinė bazė – VšĮ Klaipėdos universitetas / VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė

Stažuotės trukmės reikalavimas

Eil. Nr.

Laikotarpis per pastaruosius 5 metus iki paraiškos gauti licenciją ar iki sveikatos apsaugos ministro patvirtintose Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklėse nustatyto privalomo pranešimo apie teisėtą  asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką užregistravimo licencijas išduodančioje institucijoje dienos, kai nesiversta atitinkama asmens sveikatos priežiūros praktika

Stažuotės trukmė

1.

24–36 mėnesiai

18 val.

2.

37–48 mėnesiai

36 val.

3.

49 ir daugiau mėnesių

60 val.

 

Taip pat, vadovaujantis Tobulinimo aprašo 11 p., laikoma, kad asmens sveikatos priežiūros specialistas, atlikęs ne trumpesnę kaip 72 val trukmės stažuotę, yra atlikęs ir privalomąjį tobulinimą.

Daugiau informacijos: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3882e22b367411eb8c97e01ffe050e1c

Atsakingas asmuo

Kristina Lekutienė
+370 46 398571
kristina.lekutiene@ku.lt