BDAR
Privatumo politika

Pedagogų kompetencijų tobulinimas

Pedagogų kompetencijų tobulinimas

Rengiamos ir vykdomos įvairios kvalifikacijos tobulinimo programos pedagogams profesinių kompetencijų tobulinimui. Programos trukmė ne mažesnė nei 40 valandų.
Baigus kvalifikacijos tobulinimo programą išduodamas Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centro pažymėjimas.

Parengtos programos

Prašome užpildyti anketą, nurodant, kokių mokymų pageidautumėte:

Maloniai kviečiame švietimo įstaigų vadovus, pavaduotojus, pedagogus teikti pageidavimus bei pasiūlymus dėl pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programų rengimo. 

Atestaciniai reginiai

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, bendrojo ugdymo įstaigų pedagogų atestacijai

Pedagogams, kurie atestuosis pirmą kartą, ir atestuotiems pedagogams, kurie pretenduos įgyti aukštesnę kvalifikacinę kategoriją.

Parengtos programos

Institucinio lygio programos

KURSAI, SUTEIKIANTYS KVALIFIKACIJAS, BŪTINAS DIRBTI PAGAL BENDROJO UGDYMO, PROFESINIO MOKYMO IR NRFORMALIOJO ŠVIETIMO PROGRAMAS

Parengtos programos

Pedagoginių ir psichologinių žinių kursai

Kursas skirtas asmenims, neturintiems pedagogo kvalifikacijos, bet norintiems įgyti teisę dirbti mokytoju pagal profesinio mokymo ir neformaliojo (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo) švietimo programas.

Kurso programos apimtis – 180 ak. val.: 120 kontaktinių ak. val., 60 savarankiško darbo ak. val.

Kurso programą sudaro 3 moduliai:

  • Pedagogikos (40 kontaktinių ak. valandų ir 20 savarankiško darbo ak. val.)
  • Psichologijos (40 kontaktinių ak. valandų ir 20 savarankiško darbo ak. val.)
  • Didaktikos (40 kontaktinių ak. valandų ir 20 savarankiško darbo ak. val.)

Kursų kaina vienam dalyviui – 231 € (kaina gali kilti).

Kursai organizuojami susirinkus reikiamam dalyvių skaičiui.

Pageidaujantys dalyvauti pedagoginių ir psichologinių žinių kursuose prašome registruotis čia: Registruotis

Atsakingas asmuo

Atsakingas asmuo
Vilija Trumpickienė
+370 46 398586
 vilija.trumpickiene@ku.lt

Pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursai aukštųjų mokyklų dėstytojams

160 valandų mokymai pedagogo kvalifikacijai įgyti asmenims, turintiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą.

Kursų planas:

Eil. Nr. Dalyko pavadinimas Kreditai Akademinių valandų skaičius Atsiskaitymo forma
Teorija Praktika Savarankiškas darbas Iš viso
1. Pedagogika 2 10 8 34 52 E
2. Pedagoginė psichologija 2 10 8 34 52 E
3. Dalyko didaktika 2 10 12 34 56 E
Iš viso: 6 30 28 102 160  

Kursų kaina vienam dalyviui – 180 €.
Kursai vedami nuotoliniu būdu.
Kursai vedami susirinkus grupei. Jei pageidaujate dalyvauti šiuose kursuose, prašome registruotis čia:  Registruotis

Artimiausi mokymai vyks nuotoliniu būdu (Moodle ir Zoom)  2023 vasario–gegužės mėn. (paskaitos planuojamos po 3 ak. val. nuo 15 val.)

Preliminarus tvarkaraštis


Atsakingas asmuo
Dalia Jakulytė
+370 46 398580
 dalia.jakulyte@ku.lt