BDAR
Privatumo politika

Sporto specialistų mokymai

TSC vykdo mokymus ir kvalifikacijos tobulinimą kūno kultūros ir sporto specialistams pagal 2019 m. įsigaliojusi Kūno kultūros ir sporto įstatymą.
(Daugiau informacijos)

Nuo 2020 m. rudens greta naujos  bakalauro studijų programos Laisvalaikio sportas  Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centre vykdomi tokie sporto specialistų (trenerių) mokymai turintiems aukštąjį išsilavinimą:

Mokymų forma – sesijinė: teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vedami nuotoliniu būdu periodinėmis sesijomis, kurios vyksta 1–2 kartus per semestrą po 2–3 savaites.
Visas mokymų kursas suskirstytas į tris pusmečius (semestrus). Mokėti už mokymus galima dalimis –  už kiekvieną pusmetį po 850 €.
Pradėti mokymus galima du kartus per metus – rudens semestre (nuo rugsėjo-spalio mėn.) arba, susidarius grupei, pavasario semestre (nuo sausio-vasario mėn.).

Šiuo metu registruojame  į mokymus nuo 2024/25 m. m. rudens semestro.  Numatoma užsiėmimų pradžia – 2024 m. spalio mėn. 

REGISTRUOTIS

Atsakingas asmuo

Dalia Jakulytė
+370 46 398580
dalia.jakulyte@ku.lt

Pagal Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 11 straipsnį (Teisė dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba instruktoriumi ar teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas)
1. Fizinio aktyvumo ir sporto pratybas gali vykdyti fizinio aktyvumo ar sporto specialistai ir instruktoriai, vadovaujami fizinio aktyvumo ar sporto specialistų.
2. Teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas turi:
<...> 2) asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą ir švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka baigęs mokymus aukštojoje mokykloje, vykdančioje sporto studijų krypties studijas.

 

Pagal  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą
DĖL MOKYMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SPECIALISTU ARBA FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO INSTRUKTORIUMI, ORGANIZAVIMO IR ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
numatytos tokios mokymų trukmės:
Aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti  – 1,5 metų apimtis – 1 400 val.
Fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti  – 1,5 metų apimtis – 1 400 val.
Aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti  – 1 metai, apimtis – 1 000 val.
Fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti  – 1 metai, apimtis – 1 000 val.

  1. 19. Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos kas 5 metus:
    19.1. Aukšto meistriškumo sporto specialistui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
    19.2. Fizinio aktyvumo sporto specialistui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
    19.3. Aukšto meistriškumo sporto instruktoriui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
    19.4. Fizinio aktyvumo instruktoriui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.