BDAR
Privatumo politika
Kvalifikacijos tobulinimas | Sveikatos priežiūros specialistams

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros mokymų programos

Kam skirtos

Mokymo programos skirtos specialistams, siekiantiems įgyti teisę vykdyti licencijuojamas Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros (PASP) veiklas.

Programose gali dalyvauti asmenys įgiję aukštąjį išsilavinimą arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją pagal LR Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymą (2020-01-14, Nr. XIII-2771).

Nuo 2021 m. liepos 1 d. įsigaliojo 2020 metais sausio 14 d. priimtas LR įstatymas Nr. XIII-2771, reglamentuojantis vertimosi papildomąja ir alternatyviąja sveikatos priežiūrą (PASP) Lietuvos Respublikoje sąlygas. Plačiau apie įstatymą 

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymas reglamentuoja, kad asmuo, norintis užsiimti atitinkama sveikatinimo veikla privalo būti įtrauktas į licencijuotų asmenų internetinį sąrašą, kurį viešai skelbia Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Licencijos 

Patvirtintos mokymų programos PASP veiklų licencijoms įgyti

Ajurveda
Akupunktūra
Apiterapija
Delfinų terapija
Fitoterapija
Hipoterapija
Hirudoterapija
Kaniterapija
Kūno aromaterapija

Programos trukmė:  – visų mokymo programų – iki 1 metų (480–500 val.).
Mokymo forma: mišri (kontaktinis mokymas derinamas su nuotoliniu)
Minimali dalyvių grupė – 8 asmenys
Programos kaina – 2500 eur. *

Baigus mokymų programą išduodamas studijų pažymėjimas, kuriame nurodoma, kad klausytojas įgijo teisę vykdyti licencijuojamą PASP veiklą.


*Kaina gali būti mažinama įskaitant studijų metu išklausytus analogiškus bendruosius programos modulius.

Programų sandara

Programas sudaro:

  • Bendrųjų dalykų moduliai (20 proc. visos programos ir yra skirti visoms mokymo programoms)
  • Specialybės dalykų moduliai (80 proc., skirti konkrečiai programai)

 

Bendrųjų dalykų moduliai:

  • Sveikatos priežiūros teisinis reglamentavimas
  • Papildomoji ir alternatyvioji sveikatos priežiūra
  • Pirmoji medicinos pagalba
  • Žmogaus anatomija, fiziologija, patologija ir ligų prevencija
  • Medicinos etikos ir deontologijos pagrindai

Specialybės dalykų moduliai pateikti prie kiekvienos programos atskirai.